Σχετικά με τον Ιστότοπο

Έργο DISK

Υπεύθυνος για την ιστοσελίδα:
Pedro Daniel Ferreira
Universade do Porto
4099 002 Praca Gomes Teixeira
Portugal

Στόχος της Ιστοσελίδας

Αυτή η Ιστοσελίδα αποτελεί την καταγραφή του σχεδίου Erasmus+ /DISK 2019-1-PT01-KA204-060898.