Εταίροι

Αριθμός και προφίλ των εταίρων.

Η κοινοπραξία αποτελείται από 5 εταίρους, 3 οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, ένα πανεπιστήμιο και έναν ειδικό στην ποιότητα των μαθημάτων & και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων(ΑΕΠ- OER) με συμπληρωματικές δεξιότητες, εμπειρίες και προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Ο αιτών οργανισμός είναι το Πανεπιστήμιο του Πόρτο που θα επικεντρωθεί σε ενήλικες με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση, ένταξη και πλήρη συμμετοχή ως Ευρωπαίοι Πολίτες και για την επιβίωσή τους σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο. Οι τρεις οργανισμοί κατάρτισης ενηλίκων είναι καλά διανεμημένοι στην Ευρώπη και έχουν συμπληρωματικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η ΕΔΡΑΣΕ (Gr) έχει μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης σε απομακρυσμένα μέρη, το EFQBL (At) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ το Training 2000 (Ιt) είναι ένας οργανισμός επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες ενηλίκων. Η Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy είναι ένας Σουηδικός οργανισμός που ειδικεύεται στην ποιότητα στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στην έκδοση τους ως ΑΕΠ- OER