Partners

Antal och partners profil

Konsortiet består av 5 partners (3 vuxenutbildningsorganisationer, ett universitet och en partner som är specialist inom kurskvalitet och öppna utbildningsresurser OER) med kompletterande färdigheter, erfarenheter och strategi för vuxenutbildning.

Den sökande är universitetet i Porto som kommer att fokusera på vuxna med lägre utbildningsnivåer och skapa möjligheter för deras vidareutbildning, inkludering och fullt deltagande som europeiska medborgare och för deras överlevnad i en digitaliserad värld. 3 organisationer för vuxenutbildning är väl distribuerade i Europa och har kompletterande tillvägagångssätt för vuxenutbildning: Edrase, GR är väl erfaren i utbildningar på avlägsna platser, EFQBL, AT har ett specifikt fokus på äldre medan Training 2000, IT är en professionell Adult Education (AT)-utbildningsorganisation som tillhandahåller utbildning för alla åldrar av vuxna. Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy är en svensk organisation specialiserad på kvalitet i utbildningar och publicering och implementering av OER.