Δεύτερη συνάντηση στην Senigallia (IT)

Η δεύτερη συνάντηση, που φιλοξενήθηκε από τον Ιταλό Εταίρο T2000, πραγματοποιήθηκε στη Senigallia (Ιταλία) από τις 24 έως τις 25 Απριλίου 2022.
Στο πλαίσιο της πυκνής ατζέντας συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την ολοκλήρωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου και ελήφθησαν οι απαραίτητες αποφάσεις.
Συζητήθηκε ο απολογισμός των μαθημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν εξαιρετικά θετικά.