Εκδήλωση Μάθησης, Διδασκαλίας & Κατάρτισης

Η εκδήλωση Μάθησης, Διδασκαλίας & Κατάρτισης πραγματοποιήθηκε στο Fano (Italy) από 3-6 Νοεμβρίου 2021

The training activity offered lectures and workshops in the various project-relevant items. Through this knowledge transfer, all project team members were able to use the technology-based training environment (Moodle 3.X server) and the Mandala Self evaluation tool. The main emphasis to the training focused on

 • Learner-centered training for adults
  Use of quality circles & quality enhancement instead of simple quality assurance
 • Mandala self-evaluation
  • The use of the Mandala as self-evaluation
  • Self-Evaluation mandala – a tool for motivating learners and validating learning success
 • Benchmarking for quality enhancement
 • Moodle 3.X & multimedia & interactivity
 • Basics of Flipped Learning 3.0 – Introduction to Flipped Learning 3.0
 • Technical issues in content creating
  • Use of eXe-Learning Editor to create specific interactive Micro-Learning elements
  • Case study with self-evaluation
  • A guide on how to introduce H5P objects to the Moodle course
  • Creation of some H5P objects

Aims of teaching activities

 • Knowledge transfer on a transnational level and between the participating organisations
 • Defining guidelines to create the pilot courses.
 • Development of competencies in learner-centred training, the flipped approach, and the heutagogical approach
 • Additional knowledge transfer based on learner-centred Blended Learning and quality assurance.

The staff training activity provided the necessary understanding of technical backgrounds and strengthened the skills in creating and providing the planned content.