ΙΟ 5 Οδηγός μεταβιβασιμότητας και εφαρμογής

Ο Οδηγός μεταβιβασιμότητας και Εφαρμογής συνοψίζει τις βασικές πληροφορίες των διαφόρων ενοτήτων (για παράδειγμα τα γραφικά των χαρτών δεξιοτήτων  ή τις σχέσεις των δεξιοτήτων με τις  διάφορες ενότητες) και περιγράφει την εφαρμογή των ενοτήτων.

Αυτή η τεκμηρίωση του “Survival Kit”……

  • Επιτρέπει στους εκπαιδευτές να τροποποιήσουν τις ενότητες προσθέτοντας δεξιότητες που να ταιριάζουν, να συνδιάσουν τις ενότητες σε μεγαλύτερες μονάδες ή να προσαρμόσουν τις ενότητες σε μια διαφορετική ομάδα ενηλίκων (επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικία, περιβαλλοντικές συνθήκες)
  • Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές ή τους δασκάλους να μεταφέρουν τις ενότητες και σε διαφορετικό τομέα εκπαίδευσης (κυρίως σχολική εκπαίδευση).

Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος σε διάφορους τύπους μέσων για να ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφερόμενα μέρη

  • ePub: για γενικούς αναγνώστες, ως MOBI για Kindle (ευέλικτη μορφή, με εικόνες)
  • PDF: Εκτυπώσιμη μορφή (με συνδέσμους πολυμέσων)
  • Ιστός: HTML 5 συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών στοιχείων πολυμέσων (παρέχονται από την ιστοσελίδα