Handbok för överförbarhet och implementering

Handbok för överförbarhet och implementering sammanfattar bakgrundsinformationen för de olika modulerna (till exempel grafiken på kompetenskartan eller kompetensberoenden i olika moduler) och beskriver implementeringen av moduler.

Denna dokumentation av ”Survival Kit”

  • Gör det möjligt för utbildare att modifiera moduler genom att lägga till väl anpassade kompetenser, att sätta ihop moduler till större enheter eller anpassa modulerna till en annan grupp vuxna (utbildningsnivå, ålder, miljövillkor)
  • Gör det möjligt för lärare, utbildare eller lärare att överföra modulerna till ett annat utbildningsområde (främst skolutbildning)

    Guiden kommer att finnas tillgänglig i flera typer av media för att passa bäst de intresserade parterna

  • ePub: för allmänna läsare, som MOBI för Kindle (flexibelt format, med bilder)
  • PDF: Utskrivbart format (med medielänkar)
  • Webb: HTML 5 inklusive interaktiva multimediaelement (tillhandahålls från webbsidan)