EFQBL

European Foundation for Quality in Blended Learning” (EFQBL) grundades av konsortiemedlemmarna i Grundtvig Multilateral Project 539717-LLP-2013-1-IT-Grundtvig-GMP ”Quality in Blended Learning” som ett sätt att disseminera projektresultat. EFQBL har åtta personer som undervisnings- och forskningspersonal som utför organisationens kurser, främst inom C-VET-utbildning, vuxenutbildning och lärares fortbildning, utbildning och träning).

Det är en ideell förening med ett ökande antal medlemmar. Föreningscheferna är specialister på TEL (tidigare eLearning), Distansutbildning och Blended Learning.

Organisationens  omfattar forskningsarbete (främst i nya undervisningsmetoder) och i främjandet och spridningen av resultaten av projektet Quality in Blended Learning och överföring till andra utbildningsområden, främst yrkesutbildning. Organisationen är intensivt kopplad till liknande institutioner och började etablera ett nätverk av specialiserade specialister i Blended Learning i Europa.

Föreningens fokus är på moderna undervisningsmetoder. Medlemmar i EFQBL utvecklade en speciell metod för undervisning i teknikförbättrad undervisning och lärande, som förfinades och optimerades under det senaste året. Forskarna i föreningen arbetar med att vidareutveckla Blended Learning med ett specifikt fokus på elevens behov och kvalitetsförbättrande ramverk. Teknikerna för EFQBL har flera eLearning-servrar. Den pedagogiska chefen för föreningen är en examenutvecklare för utbildningssystem och examen som vattenförvaltare för utbildningssystem.

Organisationen är en del av ett informellt nätverk av personer och organisationer som arbetar inom kvalitetsstyrning inom TEL & TET / technology Enhanced Teaching & Training) och Blended Learning.

Dessutom används sociala nätverk för presentationer och marknadsföring / spridning av forskningsresultat. Organisationen har också en examinerad kvalitetschef för utbildningssystem som ansvarar för kvalitetsstyrningen i organisationen; han är också involverad som forskare i projekt och undervisning.


Kontakt: Peter Mazohl
Email:
efqbl@disk-project.eu or info@efqubl.org
Webpage: efqubl.org