Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (QOOL) Consultancy

Ossiannilsson Quality in Open Online Learning (i4QOOL) Consultancy är en NGO, belägen i Lund, Sverige. i4QOOL erbjuder expertis, extern kvalitetsgranskning, konsultation och forskning inom områdena öppet online-lärande, särskilt om kvalitet. Företaget erbjuder deltagande i en organisation och / eller dina utbildningsprogram och leder dig till en enastående leverantör av öppet online-lärande med kvalitet. För organisationer som vill sätta sin institution eller sitt program i spetsen för öppet online-lärande erbjuder i4QOOL råd som kommer att leda dem genom resan för kvalitetsförbättring och utveckla en kvalitetskultur. Dessutom erbjuder i4QOOL utvärderingar av projekt inom områdena öppet onlineinlärning och kvalitet. Är du intresserad av att föra dina anställda och ditt företag i spetsen för öppet online-lärande i4QOOL erbjuder workshops och seminarier för kapacitetsuppbyggnad för större eller mindre grupper inom företag. QOOL erbjuder dessutom nyckelkompetenser om den senaste utvecklingen inom öppet online-lärande för internationella och nationella konferenser. .

Projektrelaterade aktiviteter; forskning och expertarbete inom områdena öppet flexibelt onlineinlärning och teknikaktiverad inlärning (TEL) (OOFAT) inklusive öppna utbildningsresurser (OER) och Massive Open Online Courses (MOOC) Dessutom erbjuder företaget expertis och forskning med modern teknik och pedagogik. Dessutom sker spridningen inom företagets specialområden.

Ebba Ossiannilsson är professor i Innovation och Open Online Learning, grundare och oberoende konsult i sitt företag. Ebba Ossiannilsson är Vice Ordförande för Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SADE), och hon är i EDEN Executive Committee, även ordförande för EDEN SIG TEL Kvalitetsförbättring. Dessutom är hon i ICDE Executive Committee, Ordförande i ICDE OER Advocacy Committee och ICDE Ambassadör för OER:s globala advocacy och ICDE Quality Network Europe, fokusområden för kvalitet.


Kontakt: Ebba Ossiannilsson
Email: i4qool@disk-project.eu or info@i4qulity.se
Webpage: www.i4quality.se