IO 1 Utveckling av kompetenskarta

För det digitala survival kitet definierar konsortiet hur färdigheter och kompetenser eller kompetensdefinitioner kan aggregeras för att utveckla mer omfattande färdigheter och kompetenser. Detta har gjorts separat för varje modul i kitet.
Konsortiet kommer att använda “LimeSurvey” för att fråga ett litet urval av cirka 20 personer av typiska vuxna (valda från adresspoolen för varje organisation) om deras självskattning av deras digitala kompetenser på tre nivåer relaterade till de planerade kurserna. Dessa resultat kommer att användas för “finetuning” av modulskapandet.

Enkäten

De deltagande organisationerna för vuxenutbildning skapade ett frågeformulär för att fråga projektgruppens målgrupp om deras digitala kompetenser. Frågeformuläret har skickats till flera hundra personer i Grekland, Italien och Österrike.

Frågorna för undersökningen har utvecklats tillsammans i projektgruppen och slutligen översatts till de nationella språken i de länder där personerna deltog.

För att behandla undersökningen har LimeSurvey använts. Detta tokenstödjande professionella lundersökningsverktyg gör det möjligt att påminna deltagarna att lämna in sina svar och leder till ett stort antal besvarade frågeformulär.

Utvärdering av frågeformuläret

Resultaten av frågeformuläret finns tillgängliga antingen i ett Excel-format och kan utvärderas och behandlas med det här kontorsverktyget. Universitetet i Porto importerade uppgifterna till SPSS och utförde en professionell behandling och utvärdering av tillgängliga svar. Resultaten sammanställdes till en kompetenskarta av teamet vid universitetet i Porto.

Första tolkningen av resultatet

Den första tolkningen visar att målgruppens eller de digitala kompetenserna inte har ökat kraftigt de senaste åren (jämfört med DigComp-rapporten från kommissionen publicerad 2017).

Figur: Några resultat från frågeformuläret, presenterat från the NET-View (Det tyska frågeformuläret).