IO 3 Utveckling av utbildningsvägar och pilottester

Träningsvägar skapas individuellt för varje modul som beaktas

Utbildningsresultat
Möjlig personalisering / personlig inställning
Arbetsstil
Utbildningsmetod (gruppbaserad utbildning, aktiv utbildning, projektbaserad utbildning)


Vuxen utbildning  – Training in Alden-Bisen (GINCO LLP Project)

Pilottestningen genomförs i alla tre utbildningsinstitutionerna på partnerenas hempråk.
Detta innebär att i denna IO implementeras, testas, utvärderas, ändras, genomgick en kvalitetsförbättring och dokumenteras slutligen.