IO 4 OER Utveckling

OER utvecklas utifrån de implementerade och utvärderade modulerna. OER är licensierade enligt CC BY-SA 4.0-licens.
Varje utvecklad modul i ”Survival Kit” dokumenteras i en kort guide inklusive

Själva träningsmaterialet

  • Allt supportmaterial (som instruktioner för praktikanter och utbildare)
  • Tips för tränare (sammanfattning av lärdomarna)
  • Den klara att använda Moodle-kursen
  • Mallarna för självutvärderingsmandalerna
  • En guide för hur man använder självutvärderingsmandalerna