Project Results

Projekt resultat

Resultaten kan uttryckas för att tjäna i nano-, mikro-, meso- och makronivåer.

NANO

Nanonivån adresserar digitalisering (vilket innebär tillämpning av digitaliserad information i praktiken)
Detta resultat integreras i varje modul.

MIKRO & MESO

Produkter och resultat från IO: erna representerar mikro- och mesonivån. 15 välutvecklade, testade och utvärderade moduler för att stödja vuxna att agera som aktiva oberoende medborgare i en digital värld. Dessa kurser kommer att göras tillgängliga under en Creative Commons CC BY-SA 4.0-licens som OER.

En överförbarhetsguide som ett stöd till utbildare i andra utbildningsmiljöer för att använda projektets resultat och för att hålla kurserna öppna för vidare utveckling (kontinuerlig utveckling anpassad till förändringarna i den digitaliserade världen)

MESO

Resultat av träningen (representerar mesonivå)
Cirka. 120 vuxna kommer att delta i modulerna och bygga den första gruppen av mer erfarna användare i det digitala landskapet

MAKRO

Hållbara resultat (makronivå)
De utvecklade kurserna kommer att användas av de vuxenutbildnings (AE)-organisationer som deltar i detta projekt (EDRASE, EBI / EIE och training2000) som en del av deras kursprogram. Dessa organisationer kommer att ta hand om den fortsatta utvecklingen och hållbarheten av dessa kurser.

Lista över resultat under projektets livstid – det är de element som leder till Digital Immigrants Survival-kit (verktygssats, kursmoduler)

  • Kompetenskarta (passar till de beskrivna modulerna i verktygssatsen)
  • Utvecklat träningsinnehåll
  • Träningsväg och pilotprovning
  • OER
  • Överförbarhet och implementeringsguide

Efter färdigställandet finns utbildningsmoduler färdiga att använda. Den genomtänkta spridningsplanen (som omfattar aktiviteterna A-08 – A-17 handlar om en lämplig spridning av kunskapen om de utvecklade modulerna och de andra projektrelaterade resultaten.