About the project

Förord

Vi lever i en digitaliserad värld. Uppgifter som tidigare utförts genom pappersarbete utförs idag på digital bas – till exempel kontakt till myndigheter, skattedeklaration, rese- och bokningssystem, shopping och andra uppgifter. För att förstå och utföra sådana uppgifter är digital kompetens avgörande eftersom samhället blir mer och mer digitalt, och därför har Europeiska kommissionen lanserat DigComp-ramverket för medborgarna.

Digitala kompetenser måste läras av användarna, eftersom det inte bara består av kunskap utan också upplevda kompetenser, färdigheter och attityder. Utan digital kompetens blir människor utestängda från samhället. För att lära sig digitala kompetenser krävs inte bara extern motivation, utan också att användare känner att de kan engagera sig och vara mer självständiga medborgare. I en teknisk och digitalt dominerad miljö krävs inkludering och att människor känner sig kapabla att använda de digitala verktygen och medlen för sina ändamål på ett användbart och säkert sätt. Många vuxna, trots att de kan och integreras i andra områden, behöver stöd för att bli kompetenta och självständiga när de använder digitala verktyg.