Om Projektet

Preface

Vi lever i en digitaliserad värld. Uppgifter som tidigare utförts av pappersarbete utförs idag på digital bas – till exempel kontakt till myndigheter, skattedeklaration, rese- och bokningssystem, shopping och andra uppgifter. För att förstå och utföra sådana uppgifter är digital kompetens avgörande eftersom samhället blir mer och mer digitalt, och därför har Europeiska kommissionen lanserat DigComp-ramverket för medborgarna.

DC måste läras av användarna, eftersom det inte bara består av kunskap utan också upplever kompetenser, färdigheter och attityder. Utan digital kompetens blir människor utestängda från samhället. För att lära sig digitala kompetenser kräver inte bara extern motivation, utan också att användare känner att de kan engagera sig och vara mer självständiga medborgare. I en teknisk och digitalt dominerad miljö kräver inkludering att människor känner sig kapabla att använda de digitala verktygen och medlen för sina ändamål på ett användbart och säkert sätt. Många vuxna, trots att de kan och integreras i andra områden, behöver stöd för att bli kompetenta och självsäkra när de använder digitala verktyg.