Projektmål

Mål för DISK-projektet

Projektet syftar till att utveckla saknade digitala kompetenser hos vuxna (vuxenutbildning, Adult Education) med ett särskilt fokus på så kallade ”digitala immigranter” som är personer  som är missgynnade i samhället på grund av sin brist på digitala kompetenser och därför räknas till mindre i detta sammanhang utbildade personer i digitala kompetenser) och för att göra det möjligt för dem att ta en aktiv roll i det digitala samhället.

Målen är att skapa, implementera och utvärdera 15 moduler som lär ut olika specifika ämnen relaterade till vardagslivet som täcker digitala kompetenser: “Digital Immigrants Survival Kit” (DISK), att använda flippat lärande 3.0 som utbildningsmetod, för att skapa  innovativ självutvärderingsverktyg baserat på kompetensbaserad självutvärderingsmandalas, för att skapa en överförbarhets- och implementeringsguide, och för att överföra utfallen och resultaten på ett flexibelt sätt i andra europeiska länder och slutligen publicera modulerna i DISK Toolkit som Open Educational Resources (OER) .