Roadmap of the project

Projektet inleddes med ett startmöte i Wiener Neustadt (Österrike) i november 2019 och avslutades med ett avslutande möte i Porto i mars 2022. Här finns en grafisk tidslinje för projektet: