Training2000

TRAINING 2000 är en organisation för vuxenutbildning som är certifierad i Marche-regionen för regional utbildning med erfarenhet av utbildning inom olika sektorer. På EU-nivå är Training 2000 involverad i forskning och utveckling av nya metoder för utbildning och utbildning inom olika sektorer i ERASMUS + -projekt och tidigare LLP-program. Sedan 1992 har TRAINING 2000 varit involverad i internationella projekt med partners från de flesta europeiska länder där det har täckt frågor som rör utbildning av utbildare, migranter, reklassificering av personer över 50, ungdomsutbildning, specialisering för anställda och arbetslösa. Training 2000 främjar kontinuerligt vuxenutbildning i regionen för lärling, anställda, arbetslösa, samhällsutveckling på landsbygden och i stadsområden. På nationell nivå samarbetar det med stora intressenter i sektorn och med sammanslutningar av industrier och små och medelstora företag, universitet, utbildningsleverantörer, utbildnings- och arbetsministeriet, volontärorganisationer.

Training 2000 levererar utbildning för personer som arbetar i små och medelstora företag i ämnen relaterade till IKT, transport, språkinlärning, projektledning, miljöetik, social integration. entreprenörskap och affärsmodeller, migranter integration med innovativa metoder och verktyg (spel, appar, e-learning).


Kontakt: Kylene De Angelis
Email:
t2000@disk-project.eu or  training2000@training2000.it
Webpage: www.training2000.it